1. Nav Lavangen

  9358 Tennevoll

  55 55 33 33

 2. Levanger Lensmannskontor

  Sjøgata 33, 7600 Levanger

  74 08 39 40

 3. Nav Levanger

  Jernbanegata 11, 7600 Levanger

  55 55 33 33

 4. Levanger Bibliotek

  Jernbanegata 13, 7600 Levanger

  74 05 29 00

 5. Levanger Kirkelige Fellesråd

  Håkon Den Godes gate 30, 7600 Levanger

  74 07 52 80

 6. Levanger Kommune Barnehager

  Håkon Den Godes gate 30, 7600 Levanger

  74 05 25 00

 7. Levanger Kommune Skoler

  Håkon Den Godes gate 30, 7600 Levanger

  74 05 25 00