1. Røyken Og Hurum Lensmannskontor

  Katrineåsveien 20, 3440 Røyken

  31 29 66 00

 2. Røyken Folkebibliotek

  Katrineåsveien 20, 3440 Røyken

  31 29 61 45

 3. Nav Røyken

  Spikkestadveien 90, 3440 Røyken

  55 55 33 33

 4. Røyken Kirkelige Fellesråd

  Gamle Drammensvei 2, 3430 Spikkestad

  31 29 28 00

 5. Røyken Kommune Barnehager

  Katrineåsveien 20, 3440 Røyken

  31 28 45 00

 6. Røyken Kommune Skoler

  Katrineåsveien 20, 3440 Røyken

  31 28 45 00