Skjoldastraumen

» 8 unike treff
 1. Skjoldastraumen Camping & Marina

  Bådsvik, 5567 Skjoldastraumen

  52 77 91 96

 2. Skjoldastraumen Teknolab

  Østenstadvegen 13, 5567 Skjoldastraumen

  971 24 364

 3. Skjoldastraumen Sanitetsforening

  Skjoldastraumsvegen 900, 5567 Skjoldastraumen

  52 77 92 08

 4. Skjoldastraumen Camping AS

  Bådsvikvegen, 5567 Skjoldastraumen

  52 77 91 96

 5. Skjoldastraumen Barnehage

  5567 Skjoldastraumen

  52 75 79 20

 6. Skjoldastraumen Bygdalag

  Østenstadvegen 15, 5567 Skjoldastraumen

  982 96 080

 7. Skjoldastraumen Taxi

  Bådsvikvegen 24, 5567 Skjoldastraumen

  52 77 77 77

 8. Tørresdal Lakkering

  5567 Skjoldastraumen

  52 77 92 92