Visittkort Last ned · Send til epost · Rediger
Telefon (+47) 05151
Telefaks (+47) 51 74 96 50
Mobiltelefon (+47) 51 51 80 00
Hjemmeside
Besøksadresse Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger
Postadresse Postboks 8100, 4068 Stavanger

Relaterte søkeord

6D6F AFMR Akutt ambulant team Sola DPS Akutt barnemedisinsk og -onkologisk sengepost 3E akutt og subakutt Akutt poliklinikk akuttmottak Akuttmottakspost C2 Akuttpsykiatri Akuttpsykiatrisk sengepost B3 Akuttpsykiatrisk sengepost E1 Alderspsykiatrisk poliklinikk Alderspsykiatrisk sengepost B1 Allergologisk poliklinikk ambulansetjenesten Ambulant enhet Ambulant sykepleietjeneste amk Anestesiavdelingen apotek apotekervarer autisme Autismeteamet Avdeling for Avdeling for Sårpoliklinikk Bakteriediagnostikk barn Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Barne-psykiatri barnehabilitering Barnemedisinsk seksjon 4D Barnepoliklinikken barsel Barselenhet 7I Barselpost 7G barselseksjonen Behandlingshjelpemidler Behandlingspost Bevegelsesforstyrrelser blod og kreftpoliklinikken blodbanken blodprøver Brystdiagnostisk senter BUP Bryne BUP Egersund BUP Hinna BUP Madla BUP Sandnes BUP Sentrum BUP Sola BUP Stavanger BUPA BUPA behandlingsposten BUPA Dagdøgn-posten BUPA familieposten BUPA sengepost C1A BUPA sengepost C1B Cytologiseksjonen Daggruppepoliklinikk Dagkirurgi Dagkirurgisk avdeling Dalane DMS Dalane DPS Dialyseavdelingen 3C Distriktpsykiatrisk-senter dps døgnavdeling Eiketun Bo og behandlingsenhet Endokrinologisk poliklinikk Endokrinologisk seksjon Engelsvoll Enhet for Enhet for voksne ergoterapi Ergoterapi poliklinikk Fysikalsk medisin og rehabilitering Fysikalsk medisinsk poliklinikk fysioterapi fysioterapiavdelingen Fødeavdelingen Fødeloft Fødeloftet Fødepoliklinikk gastro poliklinikk Gastroenterologisk poliklinikk Gastroenterologisk seksjon Gastroenterologisk sengepost 4H Gastrokirurgisk avdeling 6H Gastrokirurgisk sengepost 6G gausel Gauselskogen behandling og rehabiliteringsenhet Gauseltunet Geriatrisk poliklinikk Geriatrisk seksjon Geriatrisk sengepost 1A gruppepoliklinikk Gruppepoliklinikken Gynekologisk 4A Gynekologisk onkologi 4C Gynekologisk poliklinikk Habiliteringstjenesten HAVO helse helseinstitusjoner helsetjenester hf Histologiseksjonen Hudavdelingen hudpoliklinikken Hørselsentralen Immunologi og tranfusjonsmedisin Infeksjonsmedisinsk poliklinikk Infeksjonsmedisinsk seksjon Infeksjonsmedisinsk sengepost 3F institusjon Intensivavdeling 1H Kardiogisk poliklinikk kardiologisk poliklinikk Kardiologisk seksjon Kardiologisk sengepost 3H Kirurgisk divisjon kirurgisk poliklinikk Kirurgisk sengepost 5E Kjørekontoret klinikk Klinikk for Blod- og kreftsykdommer Klinikk for Blod- og kreftsykdommer 2K klinikker Klinisk immunologi kreft kreftbehandling Kvinne og barnedivisjonen kvinneklinikken laboratorium lar Lassa lege Legemiddelassistert rehabilitering Logopeditjenesten Luftambulansetjenesten Lunge sengepost 4G Lungepoliklinikken Lungeseksjonen medieproduksjon medisinsk Medisinsk biokjemi Medisinsk divisjon Medisinsk intensiv overvåkning Medisinsk mikrobiologi Medisinsk poliklinikk Medisinsk teknologi og informatikk moba Mobilt innsatsteam Mobilt palliativt team Molekylær mikrobiologi Mottak Observasjons og behandlingsavdeling MPT Multiseksjonen Multiseksjonen sengepost A3 Multiseksjonen sengepost B2 Multiseksjonen sengepost E2 Nevrofysiologisk Nevrokirurgisk avdeling 4B Nevrologisk poliklinikk Nevrologisk sengepost Nevropsykologisk laboratorium Nevrorehabilitering Nukleærmedisin Nyfødt intensiv 3D Nyrepoliklinikken Nyreseksjonen nødmeldetjenesten oba Obduksjon Observasjons og behandlingsavdeling Operasjon syd Operasjon øst Operasjonsavdelingen Oppsøkende behandlingsteam Stavanger Ortopedisk sengepost 4E Ortopedisk sengepost 5G Ortopedisk sengepost 5H P Pasientreiser patologi Plastikk og håndkirurgisk avdeling Plastikk og håndkirurgisk poliklinikk poliklinikk Poliklinikk for Poliklinikk for Nevrosenteret Poliklinikk for Sikkerhetspsykiatri sengepost A1 Postoperativ avdeling 1G Postoperativ overvåkning psykiatri psykiatri og somatikk Psykiatrisk divisjon Psykiatrisk ungdomsteam Sandnes Psykiatrisk ungdomsteam Stavanger Psykriatri put radiologi Rakos Regionalt faglig nettverk for ADHD Regionalt kompetansesenter for Rehabilitering Lassa Rehabilitering og nevropsykologi rehabiliteringsavdelingen Reisemedisinsk senter RPS teamet Rus Rus og psykiatri rusmiddelforskning Ryfylke DPS Ryfylke DPS - poliklinikk Ryfylke DPS - Randaberg Ryfylke DPS - Strand Ryggpoliklinikk røntgen Sandnes DPS Sandnes DPS - voksenpsykiatrisk poliklinikk seksjon Seksjon Eigersund Seksjon for Seksjon for Akuttpsykiatrisk sengepost A2 Seksjon for 2AB Øre-nese-hals dagkirurgi Seksjon Hillevåg Seksuelt overførbare infeksjoner sengepost Sikkerhetspsykiatri Skulderpoliklinikk Slagpost Smerteklinikken Sola DPS Sola DPS - poliklinikk Sola DPS - sengepost A Sola DPS - sengepost B Sola DPS - sengepost C SOP Sosionomtjenesten Spesialavdeling for voksne Spiseforstyrrelser spesialpost 7H Stavanger DPS Stavanger DPS - Stavanger DPS - Ambulant akutt team Stavanger DPS - Lassatjern Stavanger DPS - Utredning og behandlingsposten Stavanger DPS - voksenpsykiatrisk poliklinikk Sterilsentralen Stråleterapi syk sykdom sykehusene Terapiavdelingen Tourettes syndrom og Narkolepsi ungdom ungdomspsykiatri Unge Voksne Urologisk poliklinikk Urologisk sengepost 5D Varatun voksenpsykiatriske senter Sandnes DPS Veksthuset Rogaland Virusdiagnostikk Visittid Ørenesehals- øye- og plastikkirurgi Østerlide Øyeavdelingen Øyeoperasjon Øyepoliklinikk

Våre åpningstider

  • Mandag 08.00-19.00
  • Tirsdag 08.00-19.00
  • Onsdag 08.00-19.00
  • Torsdag 08.00-19.00
  • Fredag 08.00-19.00
  • Lørdag 14.00-15.00
  • Søndag Stengt